Vzdělávacímu spolku MŮŽEŠ PODNIKAT jsme pomohli zautomatizovat proces rezervací přednášek.