Pro společnost Zákazník.cz a.s. jsem vyvinuli systém na vytváření jednoduchýcho e-shopů, které je možné zprovoznit do druhého dne. E-shop obsahuje administraci i napojení na platební bránu.