S Radkem Šimčíkem spolupracujeme hned na několika jeho on-line projektech. V tomto případě jsem pro něj vyrobili webové stránky na míru s on-line objednávkami jeho kurzů a přednášek.