Od svého založení se firma Mauting s.r.o. zabývá výrobou strojů a zařízení pro masný průmysl. Specializují se zejména na zařízení pro tepelné opracování masa jako jsou udírenské komory, varné komory, komory pro intenzivní zchlazování uzenin, zakuřovací komory pro výrobu fermentovaných tepelně neopracovaných výrobků, klimakomory pro dozrávání a dosušování tepelně opracovaných i neopracovaných výrobků a kotle.