KOBE-cz s.r.o. je jedním z mála výrobců netkané textilie ze skelných vláken v Evropě. Jejich produkty můžete nalézt v celé řadě automobilů a motocyklů jako součást konstrukčních, izolačních či výfukových součástí, v elektrárnách včetně atomových, lodích jakožto součást konstrukčních prvků.