FSC ČR nám zadali speciální aplikaci, která je navigátorem a průvodcem. Obsahuje polohové údaje o všech jejich stezkách a uživateli najde stezku, která je v jeho blízkosti.