FSC ČR připravila pro všechny milovníky lesů unikátní naučné stezky, které vás zavedou do těch nejkrásnějších přírodě blízkých lesů v ČR a na jednotlivých stanovištích vám názorně ukážou, jak se pěstuje, obhospodařuje a roste zdravý přírodě blízký les.

Vašim navigátorem a průvodcem v jedné osobě bude naše speciální aplikace pro chytré telefony, která obsahuje polohové údaje o všech stezkách a spolehlivě vás provede jednotlivými naučnými stanovišti.